VERANDERENDE TIJDEN

Het zijn complexe en uitdagende tijden waarin de wereld en onze omgeving snel veranderen.  De samenleving vervlakt en verhardt, globalisering en moeizame mix van culturen leidt tot afbakening van eigen veilige plekken.  Angst voor het verlies van de eigen vertrouwde omgeving is aan de orde van de dag en leidt tot irritatie en polarisatie. Veel onderzoeken en regels kan echter ook een steriele en angstige wereld maken, waar steeds minder ruimte is voor vrije invulling en identiteit. Dit moeten we voorkomen! Juiste architectuur kan mede zorgen voor vertrouwde, sociale, veilige plekken, belangrijk voor een gezonde samenleving.

Met steeds meer mensen op dezelfde aarde is het daarnaast pure noodzaak de groeiende behoeftes af te stemmen op de natuur en haar beschikbare bronnen, zonder deze verder uit te putten. De bouw zal er alles aan moeten doen om gewoon te raken met recyclebare oplossingen en natuurlijke producten en systemen, die de AARDE SPAREN en WAARDEREN. Een belangrijk uitgangspunt voor elke nieuwe bouwopdracht in deze tijd!

VRIJHEID IN VORMEN VAN EIGEN LEEFOMGEVING

Mensen moeten ruimte krijgen om hun eigen omgeving te vormen naar hun behoefte en identiteit. Veilig en betrokken voelen in je woon- en werkomgeving is cruciaal voor een gezond leven. Architectuur kan de juiste kaders creëren waarbinnen iedere gebruiker zijn/haar eigen invulling kan geven. Zo ontstaan dynamische leefomgevingen met een goede samenhang van diverse karakters.

Wanneer gebruikers meer regie krijgen over hun eigen omgeving kunnen weer goede plekken ontstaan waar mensen zich mee zullen verenigen en waarbinnen zij zich veilig en vertrouwd voelen.  Laat zoveel mogelijk lokale partijen de lokale bouw bepalen voor sociale betrokkenheid en juist vertaling van lokale wensen. Het is zaak door de overheid en stedenbouwkundigen de STERKE, MINIMALE KADERS hiervoor vast te stellen en daarbij goede openbare ruimten te creëren voor het gevoel van rust en betrokkenheid. Aan bewoners/gebruikers met hun architecten is het taak om de vrije invulling optimaal te benutten voor de nodige DIVERSITEIT en KWALITEIT binnen deze kaders. Een verder te optimaliseren balans, waarbij vooral veel dynamiek en verbetering mogelijk is in het cruciale overgangsgebied tussen privé en openbaar. Het is zaak voor architecten en stedenbouwkundigen gebruikers hiernaar te stimuleren en motiveren.

BETROKKEN BIJ OMGEVING EN SAMENLEVING

Een juiste sociale samenhang en betrokkenheid van mensen bij hun directe omgeving is van cruciaal belang voor prettige en veilige plekken.  Snelle technische ontwikkelingen hebben geleid tot grote individualisering, met de computer en mobieltjes als voornaamste communicatiemiddel. Mensen leven achter hun veilige schermpje en directe communicatie verdwijnt meer en meer naar de achtergrond; echte en virtuele wereld komen steeds dichter bij elkaar te liggen. DIRECT SOCIAAL CONTACT en openheid in de omgeving blijven echter onmisbaar voor de nodige samenhang en een prettige samenleving.

Het is belangrijk te ontwerpen met de JUISTE BALANS TUSSEN BESLOTEN (voor veiligheid en privacy) EN OPEN (voor betrokkenheid bij omgeving en natuur).  Goede openingen en overgangen naar straat, tuin en lucht. Een overdekte entree, erker, voortuin of bankje voor sociaal contact met de straat bijvoorbeeld. Elementen als verspringingen, luifels, luiken, jaloezieën of plantenbakken geven allemaal extra dynamiek in privacy en openheid. Goede aandacht voor de juiste benadering van de woning, per voet, fiets en auto, zonder dat vanuit de woning het contact met de straat blokkeert. Een vloeiende overgang en INTERACTIE TUSSEN OPENBAAR EN PRIVÉ zijn cruciaal om goed vorm te geven.

ÉÉN MET DE NATUUR

De wereldbevolking groeit en de bebouwing neemt toe. De natuur komt zichtbaar onder druk en het is dus van onbetwist belang dat de bouw zich volledig moet richten op de juiste balans met de natuur. De natuur geeft ons de nodige VITAMINEN EN SCHOONHEDEN, die wij en de wereld broodnodig hebben. Daarbij zorgt de natuur ook voor WARMTE en RUST als tegenhanger van de meer kille en snelle technische ontwikkeling. Contact met lucht en water geeft een vrij gevoel, contact met aarde en groen zorgt voor een veilige houvast en gezondheid.

Komende tijd zullen natuurlijke producten en energiebronnen, recycling/ cradle-to-cradle (C2C) producten e.d. flink ontwikkelen. Ook zullen bewoners collectieven voor energie uit zon, wind en water toenemen. Vernieuwingen in natuurlijke producten en systemen moeten een belangrijk onderdeel van de aankomende bouwperiode worden. Het ontwerpen van de JUISTE BALANS TUSSEN GEBOUW EN NATUUR biedt enorme uitdagingen en mogelijkheden om gezond en goed met de aarde om te gaan en tegelijk gezonde en prettige gebouwen en omgevingen te maken!

WARMTE EN SFEER

Er zijn veel schitterende materialen en kleuren in de wereld, waar weer mooie producten van ontworpen en gemaakt worden! Benut deze om tot interessante vormen en ruimten te komen. Prikkel de zintuigen zodat een gebouw tot leven komt en karakter krijgt.  Natuurlijke materialen met zachte stoffen en kleuren geven warmte. Wit en grijstinten geven mooi licht en rust in relatie met natuur.   Met reliëfmaterialen kunnen sprekende accenten aangebracht worden.  De juiste keuzes in MATERIAAL, KLEUR EN TEXTUUR bepalen uiteindelijk de warmte en sfeer van een gebouw.

Een gebouw moet uiteindelijk als een warme deken om je aanvoelen, je moet je prettig voelen in gebouw en de omgeving, een juiste interactie, FEEL GOOD ARCHITECTUUR. M1 haalt veel inspiratie uit warme culturen (klimatologisch en sociaal) rond de Middellandse Zee en Zuid Amerika, maar ook Australië en Scandinavië, waar met eenvoudige vormen en technieken, mooie kleuren en natuurlijke materialen vaak prachtige relaties tussen gebouw en omgeving worden gelegd. Uiteraard is klimaat en ruimte in Nederland weer anders, maar in warmte, sfeer en interactie valt nog voldoende te winnen.

Durf te experimenteren met materialen en kleuren om je eigen omgeving zo prettig mogelijk te maken; met de huidige mediamiddelen is een overvloed aan inspiraties voorhanden. Gebruik proefmonsters om materialen te VOELEN en goede keuzes te kunnen maken. Geef ook voldoende aandacht aan interieur, verlichting en tuin, voor een goede samenhang tussen wonen en natuur.  Uiteindelijk is een goed gebouw een TOTAALPLAATJE van alle facetten, afgestemd op de wensen, het karakter en budget van de gebruiker, in harmonie met de omgeving.

COMPACT EN EENVOUD

Ruimte en grond wordt steeds schaarser, de wereld is gebaat bij een zo klein mogelijke natuurimpact. Vooral in ons kleine Nederland moet hier zeer zorgvuldig mee omgegaan worden. Compact en eenvoudig bouwen is noodzaak. Niet meer bouwen dan nodig is en bouwen vanuit een HELDERE en OVERZICHTELIJKE BASIS. Gezamenlijke woonvormen, gestapeld en geschakeld zullen belangrijk blijven. Gedeelde functies en gezamenlijke ruimten kunnen extra sociale dynamiek geven, een gezamenlijke (dak)tuin, ontmoeting- fitness- of wasruimte e.d. Ook vrij op kavels bouwen zal compacte vormen moeten aannemen. Compact bouwen met een goede gezamenlijke en openbare ruimte biedt toekomst met respect voor natuur.

DAKEN BENUTTEN

Daken kunnen veel meer zijn dan alleen de afsluiting van gebouw en ruimten. Platte daken kunnen benut worden voor daktuinen, energie opwekken, ontmoetingsplekken e.d. Gebruik de daken ook voor lichttoetreding en het vrije contact met de buitenlucht. Niveauverschil in daken kan extra dynamiek geven. Contact met de lucht is wezenlijk voor licht en gevoel van vrijheid, en Nederlandse luchten zijn divers en schitterend, niet voor niets veelvuldig geschilderd door onze beroemde schilders. Ook  ruimten onder kappen kunnen prima benut worden als leefruimten. Dakterrassen bieden een uitstekende balans tussen privacy en betrokkenheid bij omgeving/buiten. Het meer benutten van het dak landschap biedt dan ook vele mogelijkheden.